Microsoft Lumia 535 - Mạng xã hội

background image

Mạng xã hội

Bạn muốn giữ liên lạc với bạn bè? Bạn có thể thiết lập các dịch vụ mạng xã hội trên điện thoại.

Các dịch vụ mạng xã hội trên điện thoại giúp bạn kết nối.