Microsoft Lumia 535 - Đăng trạng thái của bạn

background image

Đăng trạng thái của bạn
Nếu bạn cảm thấy muốn tiếp cận với bạn bè, hãy để họ biết những suy nghĩ của bạn. Đăng

cập nhật trạng thái lên dịch vụ mạng xã hội mà bạn sử dụng.
1. Nhấn vào Mọi người, sau đó trượt đến danh bạ.

2. Nhấn vào thẻ liên lạc của riêng bạn và nhấn vào đăng tin cập nhật.

3. Chọn dịch vụ để đăng lên.

4. Viết tin nhắn.

5. Nhấn vào .