Microsoft Lumia 535 - Chat bằng cách sử dụng Skype

background image

Chat bằng cách sử dụng Skype
Bạn có thể sử dụng điện thoại để gửi tin nhắn tức thì giữa các tài khoản Skype.
Nếu chưa có ứng dụng Skype, bạn có thể tải ứng dụng này về từ

www.windowsphone.com.
1. Nhấn Skype.

2. Đăng nhập bằng chính tài khoản Microsoft bạn sử dụng với điện thoại của mình.

3. Trượt đến người và nhấn vào liên lạc bạn muốn chat.

4. Viết tin nhắn và nhấn vào .
Để biết thêm thông tin về tin nhắn tức thì giữa các tài khoản Skype, hãy xem video tại

www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (chỉ có bằng tiếng Anh).

Mẹo: Để tiết kiệm phí dữ liệu, hãy sử dụng kết nối mạng Wi-Fi với Skype bất cứ khi nào

có thể.

Chia sẻ vị trí của bạn trong trò chuyện Skype

Trong khi đang trò chuyện, hãy nhấn > chia sẻ vị trí > .