Microsoft Lumia 535 - Gửi thông tin vị trí của bạn trong tin nhắn

background image

Gửi thông tin vị trí của bạn trong tin nhắn
Bạn đã mời bạn bè đến và gặp bạn, nhưng họ không biết địa điểm? Hãy gửi cho họ vị trí của

bạn trên bản đồ.
Tính năng này có thể không có sẵn ở một số khu vực cụ thể.

Điện thoại có thể hỏi bạn về việc sử dụng vị trí của bạn. Bạn cần cho phép điện thoại sử dụng

tính năng này.
1. Khi viết tin nhắn văn bản, hãy nhấn vào > vị trí của tôi.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

72

background image

Gửi tin nhắn có phần đính kèm có thể tốn nhiều tiền hơn gửi tin nhắn văn bản bình thường.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
2. Nhấn vào .
Bạn bè của bạn sẽ nhận được tin nhắn có ảnh của nơi bạn đang ở trên bản đồ.