Microsoft Lumia 535 - Gửi tin nhắn cho một nhóm

background image

Gửi tin nhắn cho một nhóm
Bạn cần gửi tin nhắn đến một nhóm người? Tạo một nhóm trong hub Mọi người và bạn có

thể liên hệ với tất cả họ bằng một tin nhắn hoặc e-mail duy nhất.
Nhấn vào Mọi người, sau đó trượt đến phòng.
1. Nhấn vào nhóm và nhấn vào nhắn tin hoặc gửi email.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

71

background image

2. Viết và gửi tin nhắn.

Mẹo: Để tạo nhóm, hãy nhấn vào > Nhóm.