Microsoft Lumia 535 - Sử dụng giọng nói của bạn để nhập tin nhắn

background image

Sử dụng giọng nói của bạn để nhập tin nhắn
Bạn quá bận để viết tin nhắn? Viết và gửi tin nhắn văn bản bằng giọng nói của bạn.
Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để có thông tin về các ngôn ngữ

được hỗ trợ, hãy truy cập vào www.windowsphone.com.
Bạn cũng có thể cần phải tải về gói ngôn ngữ trước khi có thể sử dụng tính năng này. Nếu

được yêu cầu cài đặt một gói ngôn ngữ, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên

cùng của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > giọng nói > Ngôn ngữ giọng nói, nhấn vào

ngôn ngữ bạn muốn và chờ cho tải về hoàn tất.
Để sử dụng tính năng này, bạn phải kết nối vào internet.
1. Bấm và giữ .

2. Đọc Text và tên của số liên lạc.

3. Đọc tin nhắn và thực hiện theo hướng dẫn bạn nghe thấy.