Microsoft Lumia 535 - Cài điện thoại tự động khóa

background image

Cài điện thoại tự động khóa
Bạn muốn bảo vệ điện thoại để tránh không bị sử dụng trái phép? Xác định mã bảo vệ và cài

điện thoại tự động khóa khi không sử dụng.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > màn hình khóa.

2. Chuyển Mật khẩu sang Bật

và nhập mã bảo vệ (ít nhất 4 chữ số).

3. Nhấn vào Yêu cầu mật khẩu sau và xác định khoảng thời gian mà sau đó điện thoại sẽ tự

động khóa.
Hãy giữ bí mật mã bảo vệ ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã bảo vệ và

không thể phục hồi mã này, hoặc nếu bạn nhập sai mã quá nhiều lần, điện thoại sẽ cần sửa

chữa. Bạn có thể phải trả phụ phí và tất cả dữ liệu cá nhân trên điện thoại có thể bị xóa. Để

biết thêm thông tin, hãy liên hệ với điểm chăm sóc gần nhất cho điện thoại của bạn hoặc liên

hệ với đại lý bán điện thoại cho bạn.
Mở khóa điện thoại

Bấm phím nguồn, kéo màn hình khóa lên và nhập mã bảo vệ.
Đổi mã bảo vệ

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > màn hình khóa > thay đổi mật khẩu.