Microsoft Lumia 535 - Sử dụng điện thoại khi điện thoại bị khóa

background image

Sử dụng điện thoại khi điện thoại bị khóa
Bạn có thể sử dụng một số tính năng nhất định của điện thoại khi điện thoại bị khóa, mà

không cần nhập mã bảo vệ.
Để đánh thức điện thoại, hãy bấm phím nguồn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

130

background image

Xem thông báo

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình.
Mở máy ảnh

Nếu thêm một phím tắt cho máy ảnh trong trung tâm hành động, bạn có thể nhanh chóng

bật máy ảnh khi điện thoại bị khóa. Bấm phím nguồn, trượt xuống từ phía trên cùng của màn

hình và nhấn

.

Nếu điện thoại có phím chụp ảnh, hãy nhấn và giữ phím chụp ảnh trong khoảng hai giây.
Thay đổi cách cuộc gọi được thông báo

Bấm phím âm lượng và nhấn .
Tạm dừng hoặc tiếp tục phát nhạc, hoặc chuyển sang bài hát khác

Sử dụng các nút điều khiển của trình phát nhạc được hiển thị ở phía trên của màn hình.

Mẹo: Nếu đang nghe đài, bạn cũng có thể sử dụng các nút điều khiển nhạc trên màn

hình khóa để đổi kênh hoặc tắt âm đài. Đài FM không được hỗ trợ bởi tất cả các điện

thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.