Microsoft Lumia 535 - Tìm điện thoại bị mất của bạn

background image

Tìm điện thoại bị mất của bạn
Bạn để quên điện thoại ở đâu đó hoặc sợ rằng điện thoại bị đánh cắp? Sử dụng tìm điện thoại

của tôi để xác định vị trí điện thoại của bạn và khóa hoặc xóa tất cả dữ liệu trên điện thoại từ

xa.
Bạn cần có tài khoản Microsoft trên điện thoại.
1. Trên máy tính, hãy truy cập vào www.windowsphone.com.

2. Đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft như trên điện thoại.

3. Chọn tìm điện thoại của tôi.
Bạn có thể:
• Xác định vị trí điện thoại trên bản đồ
• Hãy để điện thoại đổ chuông, ngay cả khi chế độ im lặng được bật

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

131

background image

• Khóa điện thoại và cài điện thoại hiển thị tin nhắn, như vậy điện thoại có thể được trả lại

cho bạn

• Xóa tất cả các dữ liệu khỏi điện thoại từ xa
Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Mẹo: Đặt điện thoại tự động lưu vị trí mỗi vài tiếng. Nếu điện thoại hết pin, bạn vẫn có

thể xem vị trí đã lưu cuối cùng của điện thoại. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống

từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > tìm điện thoại của tôi.