Microsoft Lumia 535 - Kiểm tra và tăng bộ nhớ khả dụng trên điện thoại

background image

Kiểm tra và tăng bộ nhớ khả dụng trên điện thoại
Sử dụng ứng dụng nhận biết lưu trữ để kiểm tra lượng bộ nhớ khả dụng.
Thẻ nhớ không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Nhấn vào Nhận biết Lưu trữ.
Nhấn vào điện thoại. Để kiểm tra chi tiết của thẻ nhớ, hãy nhấn vào thẻ SD.

Mẹo: Bạn muốn xem còn có những gì khác trên điện thoại? Tải ứng dụng Tệp xuống từ

Store và dễ dàng quản lý các tập tin trên điện thoại.

Nếu bộ nhớ máy gần đầy, trước tiên hãy kiểm tra và xóa những mục bạn không cần nữa:
• Tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện và e-mail
• Các mục nhập và chi tiết liên lạc
• Ứng dụng
• Nhạc, ảnh hoặc video
Thay vì xóa, bạn cũng có thể chuyển các tập tin vào thẻ nhớ.
Chất lượng thẻ nhớ có thể ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất của điện thoại. Để tận dụng tối đa

điện thoại của bạn, hãy sử dụng thẻ 4–128GB nhanh của những hãng sản xuất nổi tiếng. Để

biết thêm thông tin về thẻ nhớ, hãy kiểm tra các câu hỏi thường gặp.
Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương thích được phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Thẻ không

tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Mẹo: Nếu điện thoại của bạn không nhận ra loại tập tin của một tập tin (ví dụ như tập

tin zip), điện thoại sẽ đặt tập tin vào thư mục Khác. Bạn có thể kiểm tra đây là những

tập tin gì và xóa những gì bạn không cần bằng cách sử dụng ứng dụng Tệp.

Xóa các tập tin tạm thời để tạo thêm bộ nhớ

Nhấn vào điện thoại > tệp tạm thời > xóa. Để xóa các tập tin tạm thời và dữ liệu khác từ

trình duyệt, hãy nhấn Cài đặt Internet Explorer > xóa lịch sử.