Microsoft Lumia 535 - Lưu hoặc chuyển ứng dụng vào thẻ nhớ

background image

Lưu hoặc chuyển ứng dụng vào thẻ nhớ
Mở rộng bộ nhớ của điện thoại bằng thẻ nhớ và lưu các ứng dụng vào thẻ theo mặc định.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

126

background image

Chất lượng thẻ nhớ có thể ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất của điện thoại. Để tận dụng tối đa

điện thoại của bạn, hãy sử dụng thẻ 4–128GB nhanh của những hãng sản xuất nổi tiếng. Để

biết thêm thông tin về thẻ nhớ, hãy kiểm tra các câu hỏi thường gặp.
Thẻ nhớ không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Thẻ nhớ được bán riêng.
Nhấn vào Nhận biết Lưu trữ.
Để thay đổi nơi điện thoại sẽ lưu ứng dụng và các tập tin khác, hãy nhấn điện thoại hoặc thẻ

SD cho từng loại tập tin.
Chuyển ứng dụng vào thẻ nhớ

Nhấn điện thoại > ứng dụng+trò chơi > , chọn những ứng dụng bạn muốn chuyển và

nhấn di chuyển.
Sau này bạn có thể chuyển các ứng dụng này trở lại điện thoại từ thẻ nhớ.
Loại thẻ nhớ có thể ảnh hưởng đến thời gian chuyển các tập tin lớn vào thẻ.