Microsoft Lumia 535 - Quản lý các tập tin trên điện thoại của bạn

background image

Quản lý các tập tin trên điện thoại của bạn
Với ứng dụng Tệp, bạn có thể dễ dàng kiểm tra các tập tin trên điện thoại, sắp xếp chúng vào

các thư mục hoặc xóa những tập tin bạn không cần nữa. Bạn có thể quản lý các tập tin trên

cả bộ nhớ điện thoại và trên thẻ nhớ.
Thẻ nhớ không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

127

background image

Bạn có thể tải xuống ứng dụng Tệp miễn phí từ www.windowsphone.com. Phí truyền dữ

liệu có thể áp dụng.
Nhấn vào Tệp.
1. Để di chuyển vào một thư mục, hãy nhấn vào thư mục bạn muốn.

2. Để tìm kiếm trong thư mục bạn đang ở trong đó, hãy nhấn .

3. Để thay đổi cách các tập tin hoặc thư mục được sắp xếp, hãy nhấn .

4. Để nhanh chóng chuyển đến một thư mục trước đó, hãy nhấn vào thư mục bạn muốn trên

đường dẫn tập tin ở phía trên cùng của màn hình.
Tạo một thư mục mới

Nhấn , nhập tên và nhấn .
Chuyển hoặc sao chép các tập tin vào một thư mục khác

Nhấn và giữ tập tin bạn muốn và chọn những gì bạn muốn làm với tập tin này.
Bạn không thể sao chép hoặc di chuyển các thư mục, nhưng bạn có thể tạo một thư mục mới

đến vị trí mới và chuyển nội dung của thư mục cũ vào đó. Để chuyển hoặc sao chép nhiều tập

tin cùng lúc, hãy nhấn , chọn những tập tin bạn muốn và nhấn để chuyển hoặc sao

chép chúng.
Chia sẻ tập tin hoặc thư mục

Nhấn , chọn những gì bạn muốn chia sẻ, nhấn và chọn cách bạn muốn chia sẻ.