Microsoft Lumia 535 - Đổi tên thiết bị

background image

Đổi tên thiết bị
Bạn có thể đổi tên thiết bị của điện thoại của mình để dễ nhận dạng khi kết nối với các thiết

bị khác bằng Bluetooth.
1. Sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính chạy Windows.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

124

background image

2. Tìm điện thoại của bạn trên màn hình Windows Explorer của máy tính.

3. Nhấp chuột phải vào biểu tượng Windows Phone và mở giao diện thuộc tính của điện thoại.

4. Đổi tên mặc định thành tên bất kỳ bạn muốn. Tên mặc định thường là Windows Phone.
Tên Bluetooth của điện thoại cũng giống như tên thiết bị của điện thoại.