Microsoft Lumia 535 - Sử dụng kết nối VPN bảo mật

background image

Sử dụng kết nối VPN bảo mật

Bạn có thể cần một kết nối mạng riêng ảo (VPN) để truy cập vào các nguồn tài nguyên của

công ty mình, chẳng hạn như intranet hoặc e-mail công ty hoặc bạn có thể sử dụng dịch vụ

VPN cho những mục đích cá nhân.
Hãy liên hệ với người quản trị CNTT của công ty bạn để biết chi tiết về cấu hình VPN của bạn

hoặc truy cập vào Store để tải xuống ứng dụng cho dịch vụ VPN của bạn và kiểm tra trang

web của dịch vụ để biết thêm thông tin.
Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > VPN, sau đó chuyển Trạng thái thành Bật

.

1. Để thêm một cấu hình VPN, hãy nhấn .

2. Chuyển Kết nối tự động sang Bật

.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

119

background image

3. Nhập thông tin hồ sơ theo hướng dẫn của người quản trị CNTT của công ty hoặc dịch vụ

VPN.
Điện thoại sẽ tự động kết nối với VPN khi cần.

Mẹo: Để thay đổi cài đặt kết nối dữ liệu mạng di động VPN và cài đặt chuyển vùng, hãy

nhấn tùy chọn.

Chỉnh sửa cấu hình VPN

Nhấn và giữ cấu hình, nhấn chỉnh sửa và thay đổi thông tin theo yêu cầu.
Xóa cấu hình VPN

Nhấn và giữ một cấu hình, sau đó nhấn xóa.
Chuyển sang kết nối VPN thủ công

Nhấn và giữ một cấu hình, sau đó nhấn chuyển sang thủ công. Nhấn vào cấu hình để kết

nối với VPN.