Microsoft Lumia 535 - Sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính

background image

Sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính

Sao chép ảnh, video và các nội dung khác do bạn tạo giữa điện thoại và máy tính.

Mẹo: Nếu máy tính của bạn là máy tính Mac, hãy cài đặt ứng dụng Windows Phone từ

Cửa hàng Mac App.
Nếu muốn chuyển ảnh sang một máy tính Mac, bạn nên sử dụng ứng dụng Chuyển ảnh

của Lumia dành cho máy tính Mac mà bạn có thể tải xuống từ www.microsoft.com/

mobile.

1. Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB tương thích.

2. Trên máy tính, hãy mở trình quản lý tập tin, chẳng hạn như Windows Explorer hay Finder

và duyệt đến điện thoại.

Mẹo: Điện thoại của bạn được hiển thị bên dưới các thiết bị di động như là Windows

Phone. Để xem các thư mục của điện thoại, hãy nhấp đúp vào tên của điện thoại. Có các

thư mục riêng cho tài liệu, nội dung tải xuống, nhạc, ảnh, nhạc chuông và video.

3. Kéo và thả các mục từ điện thoại sang máy tính hoặc từ máy tính sang điện thoại.
Đảm bảo bạn đã lưu các tập tin vào các thư mục phù hợp trên điện thoại, nếu không bạn có

thể không nhìn thấy chúng.
Bạn không thể sao chép tin nhắn văn bản hoặc danh bạ vào máy tính, nhưng bạn có thể đồng

bộ chúng với tài khoản Microsoft của mình.

Mẹo: Nếu máy tính của bạn sử dụng hệ điều hành Windows 7, Windows 8 hoặc phiên

bản mới hơn, bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Windows Phone. Windows 8 và các

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

128

background image

hệ điều hành mới hơn tự động cài đặt ứng dụng này khi bạn kết nối điện thoại với máy

tính của mình. Với Windows 7, bạn có thể tải về từ www.windowsphone.com.

Để biết ứng dụng nào làm việc với máy tính nào, hãy xem bảng sau đây:

Ứng

dụng

Windows

Phone

Ứng

dụng

Windows

Phone

cho máy

tính để

bàn

Ứng

dụng

Windows

Phone

cho máy

tính Mac

Ứng

dụng

Chuyển

ảnh của

Lumia

dành cho

máy tính

Mac (chỉ

ảnh và

video)

Windows

Explorer

Windows 8

trở lên

x

x

x

Windows 8

RT

x

x

Windows 7

x

x

Windows

Vista/XP

x

Mac

x

x

Mẹo: Cách dễ nhất để truy cập vào các tập tin trên điện thoại là ứng dụng Tệp. Bạn có

thể tải ứng dụng này về từ www.windowsphone.com.