Microsoft Lumia 535 - Ví tiền

background image

Ví tiền

Sử dụng Ví tiền để thu thập các phương thức thanh toán vào một nơi và giữ nó an toàn bằng

mã PIN.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính khả dụng, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Ví tiền là ví tiền ảo trên điện thoại của bạn. Bạn có thể:
• Thanh toán Store, ví dụ, khi mua một ứng dụng
• Thực hiện mua trong ứng dụng bằng những thẻ được lưu trữ của bạn
• Lưu trữ thẻ quà tặng của Microsoft trên điện thoại
• Lưu trữ thẻ lên máy bay, các ưu đãi, vé và những thứ khác
1. Để xác định mã PIN cho Ví tiền, hãy nhấn Ví tiền.

2. Nhấn vào

> cài đặt+mã PIN và chuyển Mã PIN Ví tiền sang Bật

.

3. Nhập mã PIN cho Ví tiền.

4. Nhấn vào xong.
Điện thoại sẽ hỏi mã PIN bạn đã xác định mỗi khi bạn truy cập vào Ví tiền.

Mẹo: Để bảo vệ các lượt mua Store của bạn, hãy nhấn vào hộp chọn Sử dụng mã PIN

Ví tiền để bảo vệ nhạc, ứng dụng và mua hàng trong ứng dụng.
Lưu ý: Các ứng dụng cũng như dịch vụ thanh toán và mua vé được cung cấp bởi bên

thứ ba. Microsoft Mobile không cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc nhận bất kỳ trách nhiệm

nào đối với bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ nào như vậy, bao gồm hỗ trợ, chức năng hoặc

mất giá trị tiền tệ. Bạn có thể cần cài đặt lại và kích hoạt những thẻ bạn đã thêm cũng

như ứng dụng thanh toán hoặc mua vé sau khi sửa chữa điện thoại.