Microsoft Lumia 535 - Kết nối vào Wi-Fi

background image

Kết nối vào Wi-Fi
Kết nối vào mạng Wi-Fi là cách thuận tiện để truy cập vào internet. Khi ở bên ngoài, bạn có

thể kết nối vào mạng Wi-Fi ở những nơi công cộng, chẳng hạn như thư viện hoặc quán cà

phê internet.
Điện thoại sẽ định kỳ kiểm tra và thông báo cho bạn biết các kết nối có sẵn. Thông báo sẽ

hiển thị nhanh ở phía trên của màn hình. Để quản lý các kết nối Wi-Fi, hãy chọn thông báo.
Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn .
1. Chuyển kết nối mạng Wi-Fi thành Bật

.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

120

background image

2. Chọn kết nối bạn muốn sử dụng.
Kết nối Wi-Fi đang hoạt động khi được hiển thị trên trạng thái ở phía trên cùng của màn

hình.
Định vị bằng Wi-Fi sẽ nâng cao độ chính xác của việc định vị khi tín hiệu vệ tinh không có sẵn,

đặc biệt khi bạn ở trong nhà hoặc giữa các tòa nhà cao tầng.

Lưu ý: Việc sử dụng WiFi có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở EU, bạn chỉ được

phép sử dụng WiFi 5150-5350 MHz trong nhà, còn ở Mỹ và Canada, bạn chỉ được phép

sử dụng WiFi 5,15-5,25 GHz trong nhà. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà chức

trách địa phương.

Ngắt kết nối

Chuyển kết nối mạng Wi-Fi thành Tắt

.

Mẹo: Điện thoại sẽ tự động kết nối lại với mạng Wi-Fi. Để thay đổi thời gian kết nối lại

tự động hoặc để bật lại Wi-Fi theo cách thủ công, hãy nhấn Bật lại Wi-Fi và nhấn tùy

chọn bạn muốn.