Microsoft Lumia 535 - Giữ bảo mật dữ liệu trên điện thoại

background image

Giữ bảo mật dữ liệu trên điện thoại
Điện thoại của bạn có nhiều tùy chọn bảo mật khác nhau để đảm bảo không ai khác có quyền

truy cập vào dữ liệu nhạy cảm bạn đã lưu trữ trên điện thoại của mình. Ví dụ, bạn có thể cài

điện thoại tự động khóa hoặc thậm chí bạn có thể xác định vị trí điện thoại nếu nó bị mất

(không có sẵn ở tất cả các khu vực).

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

116

background image

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/

lumia-for-business.
Bạn có thể sử dụng một kết nối mạng riêng ảo (VPN) để truy cập vào các nguồn tài nguyên

của công ty mình, chẳng hạn như intranet hoặc e-mail công ty hoặc bạn có thể sử dụng dịch

vụ VPN cho những mục đích cá nhân. Hãy liên hệ với người quản trị CNTT của công ty bạn

để biết chi tiết về cấu hình VPN của bạn hoặc truy cập vào Store để tải xuống ứng dụng cho

dịch vụ VPN của bạn và kiểm tra trang web của dịch vụ để biết thêm thông tin.