Microsoft Lumia 535 - Làm việc với PowerPoint Mobile

background image

Làm việc với PowerPoint Mobile
Thêm các hoàn thiện cuối cùng vào thuyết trình của bạn trên đường đến cuộc họp với

Microsoft PowerPoint Mobile.
1. Nhấn Office, trượt đến địa điểm và nhấn vào vị trí của tập tin PowerPoint bạn muốn

xem.

2. Nhấn vào tập tin PowerPoint và xoay ngang điện thoại.

3. Để duyệt giữa các slide, hãy trượt sang trái hoặc phải.

4. Để chuyển đến một slide cụ thể, hãy nhấn và nhấn vào slide bạn muốn xem.

5. Để thêm ghi chú vào một slide, hãy xoay điện thoại sang chế độ dọc và nhấn vào vùng

trống bên dưới slide.

6. Để chỉnh sửa một slide, hãy nhấn vào . Nhấn để trở lại.

7. Để lưu thuyết trình, hãy nhấn vào

> lưu.

Gửi thuyết trình trong e-mail

Nhấn vào tập tin PowerPoint và nhấn vào

> chia sẻ....

Xóa thuyết trình

Nhấn và giữ tập tin PowerPoint, sau đó nhấn vào xóa.
Xem truyền phát PowerPoint

Để xem một bản trình bày PowerPoint phát trên internet, hãy mở e-mail có chứa liên kết đến

bản trình bày được phát và nhấn vào liên kết.