Microsoft Lumia 535 - Làm việc với Word Mobile

background image

Làm việc với Word Mobile
Làm đẹp tài liệu của bạn khi đang di chuyển với Microsoft Word Mobile. Bạn có thể tạo hoặc

chỉnh sửa tài liệu và chia sẻ công việc trên trang SharePoint.
Nhấn vào Office.
1. Trượt đến địa điểm.

2. Nhấn vào vị trí của tập tin.

3. Nhấn vào tập tin Word bạn muốn chỉnh sửa.

4. Để chỉnh sửa văn bản, hãy nhấn vào .

5. Để lưu tài liệu, hãy nhấn vào

> lưu.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

112

background image

Mẹo: Để truy cập nhanh vào một tài liệu quan trọng, bạn có thể ghim tài liệu này vào

màn hình bắt đầu. Nhấn và giữ tài liệu, sau đó nhấn ghim vào màn hình bắt đầu.

Tạo tài liệu mới

Trượt đến gần đây và nhấn .
Tìm văn bản trong tài liệu

Nhấn vào tập tin Word và nhấn vào .
Thêm bình luận

Nhấn vào > .
Định dạng văn bản

Nhấn vào tập tin Word và nhấn vào > .
Tô sáng văn bản

Nhấn vào tập tin Word và nhấn > , sau đó chọn màu tô sáng.
Xem cấu trúc tài liệu

Nhấn vào .
Gửi tài liệu trong e-mail

Nhấn vào tập tin Word và nhấn vào

> chia sẻ....

Xóa tài liệu

Trượt đến địa điểm, nhấn và giữ tài liệu, sau đó nhấn xóa.