Microsoft Lumia 535 - Sử dụng máy tính

background image

Sử dụng máy tính

Hãy quên máy tính bỏ túi đi – có một máy tính cơ bản, khoa học và nhị phân trong điện thoại

của bạn.
1. Nhấn vào Máy tính.

2. Để sử dụng máy tính cơ bản, hãy giữ điện thoại thẳng đứng.
Sử dụng máy tính khoa học

Xoay ngang điện thoại, cạnh phải hướng lên.
Sử dụng máy tính nhị phân

Xoay ngang điện thoại, cạnh trái hướng lên.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

115