Microsoft Lumia 535 - Viết ghi chú

background image

Viết ghi chú

Ghi chú trên giấy dễ bị mất. Thay vì viết nhanh chúng trên giấy, bạn có thể viết ghi chú của

mình với Microsoft OneNote Mobile. Theo cách này, bạn luôn có ghi chú bên mình. Bạn cũng

có thể đồng bộ ghi chú với OneDrive, xem và chỉnh sửa chúng với OneNote trên điện thoại,

máy tính hoặc trực tuyến trong trình duyệt web.
1. Nhấn vào OneNote.

2. Nhấn vào .

3. Viết ghi chú.

4. Để định dạng văn bản, hãy nhấn vào

> định dạng.

5. Để thêm ảnh, hãy nhấn vào .

6. Để ghi một tập tin âm thanh, hãy nhấn vào .

7. Để lưu thay đổi, hãy bấm .
Nếu bạn đã thiết lập tài khoản Microsoft trên điện thoại, thay đổi sẽ được lưu và đồng bộ với

Cá nhân (Web) sổ ghi chép mặc định trên OneDrive. Nếu không, thay đổi của bạn sẽ được

lưu trên điện thoại.
Gửi ghi chú trong e-mail

Nhấn vào một ghi chú và nhấn

> chia sẻ....

Mẹo: Để truy cập nhanh vào một ghi chú quan trọng, bạn có thể ghim ghi chú này vào

màn hình bắt đầu. Nhấn và giữ ghi chú, sau đó nhấn vào ghim vào màn hình bắt

đầu.